Privébeleid

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we onze privacypraktijken en de beschikbare opties voor hoe uw gegevens worden verzameld en gebruikt, bekend gemaakt.

 

1. Welke informatie verzamelen we?

We vragen om identificatiegegevens wanneer u een dienst aanvraagt, reageert op een enquête, correspondentie met ons uitwisselt of deelneemt aan bepaalde andere activiteiten. Als u de gevraagde persoonlijke informatie niet wilt verstrekken, kunt u de transactie mogelijk niet voltooien. Evenzo verzamelen we, wanneer u onze websites bezoekt, informatie die bekend staat als clickstreams (IP-adres, domeinnaam, enz.). Deze informatie, gecombineerd met de gegevens die u ons hebt verstrekt, stelt ons in staat om uw bezoeken beter te personaliseren.

 

2. Met welk doel gebruiken we de informatie die we verzamelen?

- Om u te voorzien van informatie over vastgoedupdates, nieuwe eigendommen, nieuwsbrieven en e-mails. - Om u te voorzien van andere informatie die voor u van belang kan zijn.

 

3. Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, hebben we een aantal beveiligingsmaatregelen en -beveiligingen vastgesteld. Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen op beveiligde netwerken, niettegenstaande deze maatregelen, wanneer u persoonlijke informatie op internet verstrekt, is er altijd een risico dat deze kan worden onderschept en gebruikt door derden buiten onze controle. We doen er alles aan om uw persoonlijke informatie en uw privacy te beschermen, maar we kunnen de veiligheid van de informatie die u via internet beschikbaar stelt niet garanderen.

 

4. Wie heeft toegang tot deze persoonsgegevens en in welke mate?

Naast ons bedrijf en voor de hierboven beschreven doeleinden, verkopen, ruilen of dragen wij uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier over aan derden. Uw persoonlijke gegevens kunnen echter bekend worden gemaakt aan bedrijven die door ons zijn uitbesteed voor de uitvoering van bepaalde diensten. Ze kunnen ook worden gebruikt om technische bijstand te verlenen. In ieder geval eisen we van dergelijke uitbestede bedrijven dat ze de persoonlijke informatie van onze klanten veilig en vertrouwelijk houden. We eisen ook van deze leveranciers dat ze persoonlijke informatie alleen gebruiken namens Pontual Decisão - Mediação Imobiliária Lda. AMI: 13062. U kunt er te allen tijde voor kiezen om het delen van uw persoonlijke gegevens met derden niet toe te staan. Een dergelijk verzoek kan worden gedaan via onze website in de contactensectie of door een e-mail te sturen.

 

5. Links / Cookies

Om de aangeboden diensten te verbeteren, kunnen we links naar websites van derden opnemen. Pontual Decisão - Mediação Imobiliária Lda. AMI: 13062 is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van dergelijke websites. We raden u aan hun privacyverklaringen te lezen, omdat deze kunnen verschillen van de onze. De websites van Pontual Decisão - Mediação Imobiliária Lda. AMI: 13062 kunnen de technologie gebruiken die in de branche algemeen bekend staat als "cookies". Een cookie is een enkel tekstbestand dat een website naar uw browsersoftware stuurt. Als u niet wilt dat wij cookies in uw browser installeren, kunt u deze zo instellen dat cookies worden geweigerd. Het weigeren van cookies kan van invloed zijn op uw vermogen om sommige van de diensten op onze website te gebruiken. Pontual Decisão - Mediação Imobiliária Lda. AMI: 13062 gebruikt ook cookies om bezoeken aan onze websites bij te houden. De informatie die op deze manier wordt verzameld, helpt ons de inhoud van de websites, de navigatie ervan en hun prestaties te optimaliseren.

 

6. Wijzigingen in het privacybeleid

In de toekomst kunnen we ervoor kiezen om het hierin beschreven privacybeleid te wijzigen of te wijzigen, hetzij als gevolg van wijzigingen in de wetgeving of om nieuwe internetontwikkelingen te dekken. Om deze reden behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen en raden wij u aan onze website regelmatig te bezoeken om u bewust te worden van deze wijzigingen.

 

7. Wie beheert persoonlijke informatie?

Zowel onze websites als de verzamelde informatie worden beheerd en gecontroleerd door Pontual Decisão - Real Estate Mediation Lda. AMI: 13062. Pontual Decisão - Mediação Imobiliária Lda. AMI: 13062 heeft zijn servers op het vasteland van Portugal, die voldoende garanties bieden met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke informatie en worden beheerd in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke informatie, evenals dit privacybeleid.

 

8. Neem contact met ons op

Voor vragen over dit privacybeleid en privacyaspecten van onze producten en diensten, of om een klacht in te dienen, kunt u contact opnemen met: LINKS HUIZEN ONROEREND GOED UNIPESSOAL LDA AMI: 22232 Estrada Monumental 284 , Winkelcentrum Monumental Lido Loja 3 +351 967240944

rubennobregalinks@gmail.com