LH-326-2023

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/672c7b78-f70b-4a4b-a874-a02b6a86cbd5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/3f479d1b-44a8-4217-86e3-f6b2ebeefd13.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/db6c78ca-1cec-4374-85b1-87c64b06215a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/81f7b6da-3132-4bea-bd00-178d21b61c0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/274355a4-f812-418d-b4be-5e8d57d55f15.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/bb3b3cfb-52a7-43dd-bb8a-83d16e291423.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/87dc751e-0bc7-4200-9539-a4b20e244d9b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/bbb38737-eb8b-4fce-b0aa-c87463cb3302.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/42bcf0c9-3f13-4de4-9933-6831e7a1ca61.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/0150c30c-fda9-47f4-9b10-5fa7b08ce47f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/ae580e21-b2e7-4fbc-97e6-1d4480726112.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/6e7f0958-bd0e-4ae5-ae83-a309cf55b8ad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/b2927470-a4bd-401b-9a9c-1f57efddb879.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/4c61e322-d310-4de1-ba86-b9b132b55d35.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/00de2812-3791-4d33-ad57-a490caf1b72a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/9755a690-5c54-46b8-a5b6-2e0beeedf899.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/247624ff-e2a3-4baf-9758-460b46bae6a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/5846f40f-5093-4cd7-b524-a0e1823e2cde.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/e814c267-b34b-49a4-a197-fdf907e04d0b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/c4977b09-8ead-4272-8009-8ce90d7a7e5a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/0a421795-e966-4696-a9cc-5e78ff52c7a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/3b884991-39f4-4cd5-b4ab-631d2353351e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/e6765cb1-c215-4fd5-9a1e-00848ca8e9ce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/d8f8282e-47c0-4506-bab9-3cee4ce89298.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/0c38489f-73f4-43a3-aa92-4de4a2313c01.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/1487188a-b5d6-4972-9631-20be65285ef9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/800dde81-ea1e-4c10-b399-baa57b36d2f2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/58e10f74-30a8-4c22-9195-16705485c8e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/672c7b78-f70b-4a4b-a874-a02b6a86cbd5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/3f479d1b-44a8-4217-86e3-f6b2ebeefd13.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/db6c78ca-1cec-4374-85b1-87c64b06215a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/81f7b6da-3132-4bea-bd00-178d21b61c0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/274355a4-f812-418d-b4be-5e8d57d55f15.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/bb3b3cfb-52a7-43dd-bb8a-83d16e291423.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/87dc751e-0bc7-4200-9539-a4b20e244d9b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/bbb38737-eb8b-4fce-b0aa-c87463cb3302.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/42bcf0c9-3f13-4de4-9933-6831e7a1ca61.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/0150c30c-fda9-47f4-9b10-5fa7b08ce47f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/ae580e21-b2e7-4fbc-97e6-1d4480726112.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/6e7f0958-bd0e-4ae5-ae83-a309cf55b8ad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/b2927470-a4bd-401b-9a9c-1f57efddb879.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/4c61e322-d310-4de1-ba86-b9b132b55d35.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/00de2812-3791-4d33-ad57-a490caf1b72a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/9755a690-5c54-46b8-a5b6-2e0beeedf899.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/247624ff-e2a3-4baf-9758-460b46bae6a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/5846f40f-5093-4cd7-b524-a0e1823e2cde.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/e814c267-b34b-49a4-a197-fdf907e04d0b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/c4977b09-8ead-4272-8009-8ce90d7a7e5a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/0a421795-e966-4696-a9cc-5e78ff52c7a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/3b884991-39f4-4cd5-b4ab-631d2353351e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/e6765cb1-c215-4fd5-9a1e-00848ca8e9ce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/d8f8282e-47c0-4506-bab9-3cee4ce89298.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/0c38489f-73f4-43a3-aa92-4de4a2313c01.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/1487188a-b5d6-4972-9631-20be65285ef9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/800dde81-ea1e-4c10-b399-baa57b36d2f2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/265546/58e10f74-30a8-4c22-9195-16705485c8e9.jpg
 • 3
 • 3
 • 211m2
 • 160m2
 • 372m2
Ref: LH-326-2023
Salgs pris
498 000 €
 • 3
 • 3
 • 211m2
 • 160m2
 • 372m2
Ref: LH-326-2023

Egenskaper

 • Garderobeskap
 • Fullt/Utstyrt kjøkken
 • I nærheten: Farmácia, Public Transport, Schools, Restauranter
 • Have
 • Garasje
 • Byggeår: 2012
 • Gulver: 3
 • Vaskeri
 • Kjeller
 • Utsikt: Sjøutsikt, Utsikt til fjellene,
 • Doble vinduer
 • Elekstrisk garasjeport
 • Rolige omgivelser
 • Energisertifisering: B-
 • Orientação solar: Sul, Este
 • Balkong
 • Energisk sertifisering

Spørre

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å forbedre din brukeropplevelse. Ved å bruke nettstedet, bekrefter du at du godtar bruken av informasjonskapsler i samsvar med personvernreglene våre.   Lære mer