LH-319-2023

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/624ead0c-5385-4016-8e15-d16ab9a8e418.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/4b363739-4a6c-4345-ab6b-29b884c4407b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/00094fb7-78ee-43ef-95c1-1178cd427e21.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/98d03275-5817-48e7-8231-1cfb68ad749e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/ada2f23e-7766-48bd-b5f0-0c91c6c4bebe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/2cf0fc80-780f-4579-89ce-b9c12ed0255a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/889364d5-67b8-42d0-80f4-7524ff8fffb7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/d6e85933-2818-4384-8a65-03e85374c78b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/ee2b13e1-861b-4c43-87bf-d76792e26a6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/60a936b2-0855-4c7e-8b4b-c0d98ed36829.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/2a19944f-6cc0-47df-87c2-3870ecc8c509.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/e0a2fdb9-82b0-43ff-b953-15dbcd339dab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/a6af1344-12fd-466e-b0bb-51e6d1b20d99.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/9a33a112-fe8b-4cb0-adca-a7956dd2473a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/623a5917-ecb9-4174-8156-feb26c032ce6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/0c324ea1-469a-44f7-aa5a-163962b8c34b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/99015142-e31d-423a-956a-59525208db49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/18b1adcb-88c1-4a0d-968b-958f94f29925.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/d6da66c8-6752-4462-9d7c-250ce12e7892.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/f6a1a2f1-5675-47a1-a07f-83ffe5139a6c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/220a0a65-872c-44f0-83d3-f6b4fa19afd8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/3e55fb34-c215-4fd0-8642-07b3ee1bf79d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/565da311-6423-4811-b1a1-cebac5c59a1a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/b79f4042-d5aa-48b4-a294-933d54e9084d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/32ffa192-0e94-4fdc-8c49-abb823e1adf3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/ef1da9fb-c511-49bb-b9f9-e3992ac0ef6a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/d989f6f9-35a5-4386-918c-e06db84758e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/f882347f-4f0c-4f57-9482-1af72416c973.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/083ff1fc-b539-4797-a378-07af4c52bb31.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/f8803d19-5b2e-4f56-ae52-1affe50a731b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/22374e7f-c7cf-4762-b65b-64d9d6a44992.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/10a739b1-4478-4d82-a7fe-ab29311566b4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/b2c3c0f3-b002-4897-a389-753f3fee56ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/58bd5472-c053-4ad3-8aff-863004d53d8a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/624ead0c-5385-4016-8e15-d16ab9a8e418.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/4b363739-4a6c-4345-ab6b-29b884c4407b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/00094fb7-78ee-43ef-95c1-1178cd427e21.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/98d03275-5817-48e7-8231-1cfb68ad749e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/ada2f23e-7766-48bd-b5f0-0c91c6c4bebe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/2cf0fc80-780f-4579-89ce-b9c12ed0255a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/889364d5-67b8-42d0-80f4-7524ff8fffb7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/d6e85933-2818-4384-8a65-03e85374c78b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/ee2b13e1-861b-4c43-87bf-d76792e26a6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/60a936b2-0855-4c7e-8b4b-c0d98ed36829.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/2a19944f-6cc0-47df-87c2-3870ecc8c509.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/e0a2fdb9-82b0-43ff-b953-15dbcd339dab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/a6af1344-12fd-466e-b0bb-51e6d1b20d99.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/9a33a112-fe8b-4cb0-adca-a7956dd2473a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/623a5917-ecb9-4174-8156-feb26c032ce6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/0c324ea1-469a-44f7-aa5a-163962b8c34b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/99015142-e31d-423a-956a-59525208db49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/18b1adcb-88c1-4a0d-968b-958f94f29925.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/d6da66c8-6752-4462-9d7c-250ce12e7892.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/f6a1a2f1-5675-47a1-a07f-83ffe5139a6c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/220a0a65-872c-44f0-83d3-f6b4fa19afd8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/3e55fb34-c215-4fd0-8642-07b3ee1bf79d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/565da311-6423-4811-b1a1-cebac5c59a1a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/b79f4042-d5aa-48b4-a294-933d54e9084d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/32ffa192-0e94-4fdc-8c49-abb823e1adf3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/ef1da9fb-c511-49bb-b9f9-e3992ac0ef6a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/d989f6f9-35a5-4386-918c-e06db84758e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/f882347f-4f0c-4f57-9482-1af72416c973.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/083ff1fc-b539-4797-a378-07af4c52bb31.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/f8803d19-5b2e-4f56-ae52-1affe50a731b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/22374e7f-c7cf-4762-b65b-64d9d6a44992.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/10a739b1-4478-4d82-a7fe-ab29311566b4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/b2c3c0f3-b002-4897-a389-753f3fee56ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/258006/58bd5472-c053-4ad3-8aff-863004d53d8a.jpg
 • 3
 • 2
 • 270m2
 • 220m2
 • 570m2
Ref: LH-319-2023
Salgs pris
475 000 €
 • 3
 • 2
 • 270m2
 • 220m2
 • 570m2
Ref: LH-319-2023


Egenskaper

 • Garderobeskap
 • Svømmebasseng
 • I nærheten: Restauranter, åpent felt, Hospital, Farmácia, Public Transport, Schools, Shopping
 • Have
 • Terrasse
 • Garasje
 • Gulver: 2
 • Vaskeri
 • Oppkjørsel
 • Minikjøkken
 • Lagerrom/Bod
 • Utsikt: Sjøutsikt, Utsikt til landlige omgivelser, Utsikt til fjellene
 • Elekstrisk garasjeport
 • Rolige omgivelser
 • Energisertifisering: D
 • Orientação solar: Sul
 • Renovation year: 2023
 • Energisk sertifisering

Spørre

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å forbedre din brukeropplevelse. Ved å bruke nettstedet, bekrefter du at du godtar bruken av informasjonskapsler i samsvar med personvernreglene våre.   Lære mer