LH-300-2023

video
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/cff490d9-2441-4acf-95b3-d582d80df231.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/012ccb56-a790-4906-94fb-c206351bf908.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/f42da930-399f-494c-9c07-8ff8f1297db0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/c013933d-7273-476e-b646-56ef9c8a7721.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/54405bde-97d5-42aa-ba90-58d79061be9b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/a66d5259-394d-4e4f-90cc-27cc53771e18.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/079816fe-5005-4177-a695-bbea190f1846.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/62f43545-4ee8-480f-ae4f-38c8aa3d9f80.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/623c0296-3dd7-4d19-80b6-cc778408e7c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/61421975-bee5-44fb-9c9e-0c668c20917d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/ca83f084-7d56-48e8-a84f-5c8fa42a3348.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/a5f7b89b-dfca-428b-99bc-d1b3eb09952c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/d97793ee-a590-42f3-9bf0-a5dad8f60d54.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/4144a641-6c86-4dee-b334-7d07987edeb3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/8cc2b79c-b922-4dfd-b6e3-07dd19252981.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/3c323afc-e90b-483c-ac3f-274f0f05e57a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/189e653e-1906-4803-b0fa-a8adcb57696d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/ead4ff7d-b6f0-464c-a070-ca93110516ad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/fe7372af-f98a-4902-ba83-b0e28ae37ecd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/3e39e776-8f58-45a2-a99a-6e8c981c2c8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/998fdf42-50bb-4abd-964a-764e93ae7081.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/2c21fb2c-646a-4d56-b7ef-c0a10e2a3544.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/90000244-ab21-4b7d-a089-c1348c6772e0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/ff33f051-2103-4757-92a7-0d81b4e82282.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/5deb71ed-420d-4df4-80e0-bc2edeb0461a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/64439091-d879-45a5-88e1-fcf6dde53244.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/ff44f526-53ad-438d-bd05-76d091250311.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/2e08bd3b-ddcb-406c-94e5-c1befa3f8904.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/17cefc17-573f-4870-a139-aa0f6d30cfaf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/b4e4cd5b-e8e3-44a8-beec-690c9c1b86bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/56d3b66f-e0eb-4ae4-b950-19ffecbcc171.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/9ff95e23-c9cf-49f5-b7e6-58126714a9c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/167bbabf-33a2-4383-a541-0001dbf9fdc2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/29b81aaa-46f3-4db8-ba3a-fa4236f4706e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/cff490d9-2441-4acf-95b3-d582d80df231.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/012ccb56-a790-4906-94fb-c206351bf908.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/f42da930-399f-494c-9c07-8ff8f1297db0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/c013933d-7273-476e-b646-56ef9c8a7721.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/54405bde-97d5-42aa-ba90-58d79061be9b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/a66d5259-394d-4e4f-90cc-27cc53771e18.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/079816fe-5005-4177-a695-bbea190f1846.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/62f43545-4ee8-480f-ae4f-38c8aa3d9f80.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/623c0296-3dd7-4d19-80b6-cc778408e7c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/61421975-bee5-44fb-9c9e-0c668c20917d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/ca83f084-7d56-48e8-a84f-5c8fa42a3348.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/a5f7b89b-dfca-428b-99bc-d1b3eb09952c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/d97793ee-a590-42f3-9bf0-a5dad8f60d54.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/4144a641-6c86-4dee-b334-7d07987edeb3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/8cc2b79c-b922-4dfd-b6e3-07dd19252981.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/3c323afc-e90b-483c-ac3f-274f0f05e57a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/189e653e-1906-4803-b0fa-a8adcb57696d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/ead4ff7d-b6f0-464c-a070-ca93110516ad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/fe7372af-f98a-4902-ba83-b0e28ae37ecd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/3e39e776-8f58-45a2-a99a-6e8c981c2c8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/998fdf42-50bb-4abd-964a-764e93ae7081.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/2c21fb2c-646a-4d56-b7ef-c0a10e2a3544.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/90000244-ab21-4b7d-a089-c1348c6772e0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/ff33f051-2103-4757-92a7-0d81b4e82282.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/5deb71ed-420d-4df4-80e0-bc2edeb0461a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/64439091-d879-45a5-88e1-fcf6dde53244.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/ff44f526-53ad-438d-bd05-76d091250311.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/2e08bd3b-ddcb-406c-94e5-c1befa3f8904.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/17cefc17-573f-4870-a139-aa0f6d30cfaf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/b4e4cd5b-e8e3-44a8-beec-690c9c1b86bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/56d3b66f-e0eb-4ae4-b950-19ffecbcc171.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/9ff95e23-c9cf-49f5-b7e6-58126714a9c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/167bbabf-33a2-4383-a541-0001dbf9fdc2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3300/34a38beb-c3f4-45b0-b65a-4a255bb46f53/244588/29b81aaa-46f3-4db8-ba3a-fa4236f4706e.jpg
 • 2
 • 3
 • 92,15m2
Ref: LH-300-2023
Salgs pris
440 000 €
 • 2
 • 3
 • 92,15m2
Ref: LH-300-2023


Egenskaper

 • Svømmebasseng
 • I nærheten: Strand, Shopping, Hospital, Farmácia, Public Transport, Schools, Playground, Restauranter, By
 • Have
 • Garasje
 • Byggeår: 2023
 • Gulver: 1
 • Privat boligområde
 • Oppkjørsel
 • Lagerrom/Bod
 • Utsikt: Sjøutsikt, , ,
 • Heis
 • Energisertifisering: A
 • Energisk sertifisering

Spørre

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å forbedre din brukeropplevelse. Ved å bruke nettstedet, bekrefter du at du godtar bruken av informasjonskapsler i samsvar med personvernreglene våre.   Lære mer